Luchtfilter RTI/MIRA 380x330x40 Luchtfilter RTI/MIRA 380x330x40 932
Luchtfilter RTI/MIRA 380x220x40 Luchtfilter RTI/MIRA 380x220x40 933
Filterhuis Ø260 L=482 mm Filterhuis Ø260 L=482 mm 9355
Filter buiten (tbv filterhuis 9355) Filter buiten (tbv filterhuis 9355) 9356
Filter binnen (tbv filterhuis 9355) Filter binnen (tbv filterhuis 9355) 9358
Beugel (2 stuks per filterhuis 9355) Beugel (2 stuks per filterhuis 9355) 9357
Kokos filter Ø190×180/120 Kokos filter Ø190×180/120 928
Kokos filter Ø223×180/120 Kokos filter Ø223×180/120 9281
Kokos filter Ø273×180/120 Kokos filter Ø273×180/120 9282
Kokos filter 370x325x40 Kokos filter 370x325x40 9283
Kokos filter 370x195x40 Kokos filter 370x195x40 9284
Olie filter CVS Olie filter CVS 926
Olie filter AH Olie filter AH 930